Oprichter

De Van Dedem-Den Berg Stichting is bij testament opgericht door wijlen mr. A. Baron van Dedem,
die het gehele landgoed van 1931 tot aan zijn dood als onverdeelde boedel voor de familie heeft bestuurd,
naast zijn functie als wethouder van Dalfsen.                                                                              
Als datum van oprichting geldt de datum van zijn overlijden: 10 december 1983.