Havezate

Den Berg is een havezate. Vroeger was dit in juridische zin belangrijk. Omdat Den Berg een havezate was, hadden de bezitters daarvan verschillende rechten op staatkundig gebied. Alleen wanneer die bezitters riddermatigen waren, konden die rechten daadwerkelijk worden uitgeoefend. Het gaat om rechten die hun betekenis hadden binnen het staatkundig bestel van het voormalige soevereine gewest Overijssel.