Activiteiten

In de jaren 1985 en 1986 is het huis Den Berg gerestaureerd en voor meervoudige bewoning geschikt gemaakt. Zodoende kan de woonfunctie op eigentijdse wijze voortgezet worden.

Er wordt samengewerkt met de Make a Wish Foundation en de A. baron van Dedem school.

In het opengestelde park worden cultuurhistorisch belangrijke elementen hersteld of weer zichtbaar gemaakt. Zo wordt gewerkt aan het herstel van de oorspronkelijke toestand van paden en doorkijkjes en is een in 1831 gekapt gedeelte van de zichtlaan achter het huis weer ingeplant.

Het is van groot belang geweest dat in het archief een door Samuel van Beinum in 1742 getekende kaart werd aangetroffen die de aanlegstructuur van het landgoed in de 18e eeuw zeer goed weergeeft