College van Regenten

De Stichting wordt bestuurd door een College van Regenten, bestaande uit 6 personen.

Dat zijn vier leden van de familie Van Dedem en twee mensen die uit hoofde van hun beroep expertise bezitten die voor een goed beheer van Den Berg van belang is.
De Van Dedem-Den Berg Stichting is een culturele ANBI-stichting.