Doelstelling

Het instant houden van de havezate Den Berg met zijn inboedel, archieven en omgeving als een cultuurhistorisch natuurmonument. Huis en bijgebouwen zijn hiertoe, sinds 1969, aangewezen als beschermde monumenten in de zin van art. 1 van de Monumentenwet (de cultuurhistorische elementen van deze wet). Verder is het landgoed in 1929 aangewezen als landgoed in de zin van art. 1 van de Natuurschoonwet.